• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : علامى حسينى در نشست لندن: سند مکه فراخوانی صریح برای وحدت جامعه و ارتقای ارزش های انسانی است .

علامى حسينى در نشست لندن: سند مکه فراخوانی صریح برای وحدت جامعه و ارتقای ارزش های انسانی است

علامه سيد محمد على حسينى دعوت  سازمان همبستگی اسلام جهان را برای دیدار با رهبران مذهبی اروپا و انگلستان که در لندن پایتخت انگلیس برگزار شد، پذیرفت، تا در مورد آنچه باید انجام شود به طور جمعی به منظور ترویج وحدت، همزیستی اجتماعی و ارزش های مشترک انسانی بر اساس اصول سند مکه گفتگو کند

 

علامه حسينى تأکید کرد که سند مکه به صراحت و آشکار خواستار تقویت وحدت اجتماعی با برجسته کردن اصول اسلامی، تحکیم ارزش‌های اخلاقی مشترک انسانی و تشویق به اعمال والای اجتماعی است که وظیفه همگان است و همچنین همکاری در رسیدگی به مسائل اخلاقی، چالش های محیطی و خانوادگی، مطابق با مفاهیم مشترک اسلامی و بشردوستانه

 

سيد محمد على حسينى تأکید کرد: این ارزش‌ها و اصول زنده و مؤثر هستند و به روی خود بسته نیستند و گشاده رویی به دیگری را نمی‌پذیرند یا آن‌طور که برخی از اسلام‌هراسی‌ها به دنبال آن هستند، ادعا می‌کنند که این دین با ارزش‌ها موافق نیست، تمدن بشری و در تضاد با آنهاست، اما برعکس است، زیرا اسلام با آموزه های خود اعتدال و ارزش های مدارا با ارزش های انسانی و تمدنی موافق و سازگار است، بلکه حتى قلب تپنده خود را تشکیل می دهد، و قادر است با آنها در کنار هم برای خير و نفع بشریت کار کند


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=2419
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 03 / 14
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 15