: .
         : .
               : .
                     : Brksel den Dr Mohamad Ali El Hsseini Vatan aşkı iin din ağrılarının ışığında Mslman toplulukları iin yasalara saygı duyma ve yaşadıkları topraklara inan ile hizmet .

Brksel den Dr Mohamad Ali El Hsseini Vatan aşkı iin din ağrılarının ışığında Mslman toplulukları iin yasalara saygı duyma ve yaşadıkları topraklara inan ile hizmet

Lübnan’daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Dr. ‎Mohamad Ali El Hüsseini, vatanın dinlerde çok önemli olduğunu ‎söyledi. Vatana hizmet etmenin gerekliliğini ve vatanın güvenlik ve ‎istikrarına olan ilgisini ve onu iyileştirme ve koruma çabalarına vurgu ‎yaptı. Bazı insanların dinlerin vatan için çok az değer verdiğini ‎düşündüğü ve bunun aksini umursamadıklarına dair yaygın yanılgılara ‎işaret etdi.‎

Brüksel’deki konuşmasında El-Hüsseini’nin vurgusu: Avrupa’da ve Batı ‎ülkelerinde yaşayan Müslüman topluluklar, yaşadıkları ülkelere, İslam’ın ‎vatanı onurlandırmaya çağırdığı gibi, bütün kalbiyle hizmet etmeli. ‎Çünkü vatana sevgi ve bağlılık bir zorunluluktur. Bu kavramlarla ‎oynayan herkesin hukukta ve dinde hain oldoğunu‏ ‏beliritti.‎

El-Hüsseini, Hz. Peygamber'in vatan sevgisi ve ona bağlılığı ve ona ait ‎olması ile ilgili büyük bir model vermasini açıkladı. Husseini, Hz. ‎Peygamber'in, Mekke'den Medine'ye çıkarırken yüksek bir yerde durub ‎ona baktı ve “Tanrı'ya ve kendime en sevilen şehirsin ve halkınız beni ‎sizden çıkarmasaydı dışarı çıkmazdım” dedi. Veya, “Tanrı, Mekke'ye ‎olan sevgimiz gibi Medine'nin sevgisini ancak ondan daha fazlasını ‎kalbimize koy” dedi. Burada Kutsal Peygamber aynı insanda yerleşik ‎olan vatan sevgisi için başka bir örnek ortaya koyuyor.‎

El Hüsseini, konuşmasının sonunda, Avrupa'daki alimleri ve ‎düşünürleri, göçmenlere rehberlik etme ve bilgilendirme ve onları ‎yaşadıkları ülkeleri sevmeye ve bağlamaya teşvik etme sorumluluğunu ‎almaya çağırdı çünkü vatandaş olarak uymaları gereken görev ve ‎haklara sahiptiler.‎


   : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=2221
   : 2019 / 12 / 03
   : 2022 / 01 / 25