• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : سيد محمد على حسینی در دیدارش با اسقف بیت المقدس: دیدار و نزدیکی اسلامی مسیحی ‏یک ضرورت و نیاز است و آثار آن روی جوامع در تحکیم صلح و بردباری، ‏مثبت خواهد بود .

سيد محمد على حسینی در دیدارش با اسقف بیت المقدس: دیدار و نزدیکی اسلامی مسیحی ‏یک ضرورت و نیاز است و آثار آن روی جوامع در تحکیم صلح و بردباری، ‏مثبت خواهد بود

دکتر سید محمد علی حسینی با اسقف اعظم تولیت کلیسای لاتین بیت المقدس پدر پیرپاتیستا پیزاپیلا ‏دیدار نمود. در این دیدار، طرفین در مورد چالشهای موجود در برابر جهان به علت گسترش اندیشه ‏تندروی به گفتگو پرداختند.‏

آقای حسینی اهمیت دیدار مشترک بین اسلام و مسیحیت را مورد تاکید قرار قرار داد بویژه که این دو ‏دین از یک سرچشمه هستند سرچشمه ای که به برقراری صلح و تحکیم مفاهیم بردباری و پذیرش ‏دیگری آن گونه که هست فرامی خواند.‏

حسینی خاطر نشان ساخت که دیدارش بیشتر یک دیدار برادرانه و انسانی است تا یک دیدار مذهبی ‏بویژه که جوهر دعوت الهی در این سخن خداوند متعال خودش را نشان می دهد: «اى مردم ما شما را ‏از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل ‏كنيد».‏

حسینی تأکید کرد که اینجا پایۀ یافتن شناسایی متقابل همان محبت و دوستی و برادری بین همۀ انسانها ‏می باشد. وی در پایان دیدارش با اسقف اعظم و تولیت عظمای کلیسای لاتین بین المقدس پدر ‏پیرپاتیستا پیزاپیلا خواستار ضرورت احیای دیدار و گفتگوی اسلامی مسیحی شد زیرا این امر نیازی ‏مبرم است و روی جوامع تأثیرات مثبتی در تحکیم صلح و بردباری خواهد داشت


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=2099
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 02 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2022 / 01 / 25