• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : آقای سيد محمد على حسینی با اسقف کامیلو بالین دیدار کرده و بر ضرورت دیدار ‏مشترک بین ادیان آسمانی تأکید کرد .

آقای سيد محمد على حسینی با اسقف کامیلو بالین دیدار کرده و بر ضرورت دیدار ‏مشترک بین ادیان آسمانی تأکید کرد

دکتر سید محمد على حسینی با مبلغ مسيحي شمال شبه جزيرۀ عربستان اسقف کامیلو بالین دیدار و ‏گفتگو نمود. حسینی بر اهمیت دیدار مشترک بین چهره ها و شخصیتهای ادیان آسمانی که دارای ‏سرچشمۀ واحد هستند تأکید ورزید.‏

آقای حسینی طی دیدارش با اسقف کامیلو در حاشیۀ کنفرانس برادری انسانی گفت: پیام اسلام و ‏مسیحیت یکی است که به گسترش ارزشهای محبت و دوستی و بردباری بین همۀ آفریدگان فرامی ‏خواند، وی خاطر نشان ساخت که پایۀ وحدت اسلام با مسیحیت سفارشهای قرآنی است که تأکید می ‏کند رابطه بین این دو دین رابطه ای استوار مبتنی بر دوستی و مهربانی است. قرآن می گوید: «و ‏قطعا كسانى را كه گفتند ما مسیحی هستيم نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت زيرا ‏برخى از آنان کشیشان و رهبانانى‏اند كه تكبر نمى‏ورزند».‏

حسینی در پایان دیدار با اسقف کامیلو خواستار ضرورت افزایش تلاشها توسط سران و شخصیتها ‏ادیان اسلام و مسیحیت برای روشن کردن افکار مردم و ایجاد یک ساختار در آن مبتنی بر دوست ‏داشتن دیگری توسط هر فرد در درجۀ اول به عنوان برادر انسانی و همنوع او با توجه به وحدت ‏و یکی بودن ادیان آسمانی بر پایۀ باور به محبت و دوستی؛ گردید.‏


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=2092
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 02 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2022 / 01 / 25