• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : علامه حسینی: هرگونه تعرض به مکان های عبادی، حرام و غیرقابل پذیرش است. مکان های عبادی جایگاه نماز و محل ترویج محبت و مدارا و همزیستی مسالمت آمیز هستند و نباید بگذاریم .

علامه حسینی: هرگونه تعرض به مکان های عبادی، حرام و غیرقابل پذیرش است. مکان های عبادی جایگاه نماز و محل ترویج محبت و مدارا و همزیستی مسالمت آمیز هستند و نباید بگذاریم


علامه حسینی: هرگونه تعرض به مکان های عبادی، حرام و غیرقابل پذیرش است. مکان های عبادی جایگاه نماز و محل ترویج محبت و مدارا و همزیستی مسالمت آمیز هستند و نباید بگذاریم آنها را به خشونت آلوده کنند.


 


علامه سید محمد علی حسینی دبیر کل شورای اسلامی عربی لبنان در سخنانی با دیدارکنندگان خود تصریح نمودند وقتی که عناصر تروریست خانه های خدا و مکان های عبادی را تخریب می کنند نمی توان جز نام اشرار و دشمنان خدا و انسانیت بر آنها نهاد.

الحسینی تاکید کردند ما هرگونه دشمنی و صدمه به مکان های عبادی و دینی از جمله تخریب کنیسه های یهودیان و مسیحیان، و مساجد و حسینیه های مسلمانان را شدیدآ محکوم می کنیم.
علامه حسینی در پایان خواستار حفاظت بیشتر از اماکن دینی و دور نگهداشتن این اماکن از نزاع های سیاسی شدند و اضافه کردند این مکان ها نباید برای نشر خشونت و کینه و نفرت، مورد بهره برداری قرار گیرند. اماکن دینی باید محل نماز و عبادت و ترویج محبت، پرهیز از خشونت و تشویق به زندگی مسالمت آمیز باشند.
#محمد_على_حسينى_لبنانى
#محمد_على_حسينى


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1631
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 11 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 1