• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : آقای سيد محمد على حسینی با حاخام سکورتا دیدار کرده و اهمیت روابط باز بین رهبران و چهره های ادیان ‏آسمانی در راستای خیر و صلاح بشریت را مورد تأکید قرار داد .

آقای سيد محمد على حسینی با حاخام سکورتا دیدار کرده و اهمیت روابط باز بین رهبران و چهره های ادیان ‏آسمانی در راستای خیر و صلاح بشریت را مورد تأکید قرار داد

دکتر سید محمد علی حسینی لبنانى با حاخام آبراهام سکورتا استاد دانشگاه یوسف‎ ‌‏ مقدس در فیلادلفیا ‏دیدار نمود. طرفین جنبه های مختلف موضوعات فکری و اهمیت روابط باز با همدیگر را مورد ‏گفتگو قرار دادند.‏

دکتر حسینی بر ضرورت پایان دادن به انقباض و در خود فرورفتگی و بسته بودن عقیدتی و فکری ‏که مانع پذیرش و تحمل فرهنگ و مذهب دیگران می باشد، تأکید کرد.‏

آقای حسینی در پایان دیدارش با حاخام سکورتا گفت که باید ارزشهای بزرگ دینی مشترک بین دو ‏دین آسمانی اسلام و یهودیت را احیا کرد ارزشهایی که متضمن بردباری و محبت و دوستی در ‏میان انسانها با قطع نظر از عقاید و افکار و دلبستگی هایشان می باشد، تا صلح انسانی فراگیر ‏گردد.‏


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=2108
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 02 / 13
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 11 / 30