• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : علامه حسینی در روز ویژه کودکان: همه ما وظیفه داریم حقوق کودکان را رعایت کنیم .

علامه حسینی در روز ویژه کودکان: همه ما وظیفه داریم حقوق کودکان را رعایت کنیم

علامه حسینی در روز ویژه کودکان:
همه ما وظیفه داریم حقوق کودکان را رعایت کنیم


 
دبیر کل شورای اسلامی عربی، علامه دکتر سید محمد علی حسینی، همراه کودکانی از مناطق مختلف لبنان برای یک سفر تفریحی آموزشی با آنها به شهر بازی رفتند و به سنت رسول الله وقت روزانه خود را به ایشان اختصاص دادند.
آقای حسینی اظهار داشتند کمترین حق کودکان بر ما این است که وقتی را برای صحبت کردن و بازی کردن و آموزش دادن آنها اختصاص دهیم. این سنت الگوی نیک ما، پیامبر خدا بوده است. پیامبر، مربی بزرگی برای کودکان بودند. با آنها گفتگو و بازی می کردند و در فعالیت ها و شادی های آنها شرکت می نمودند.
 علامه حسینی افزودند مربیان توجه کنند که دوران کودکی بهترین و مهمترین دوران برای آموزش و یادگیری کودکان است. 
آقای حسینی با تاکید بر اینکه وقت گذاری برای کودکان کمترین حق آنها بر ماست، به والدین و مربیان توصیه کردند ساعاتی از وقت خود را به مشارکت در بازی ها و فعالیت های کودکان اختصاص دهند. زیرا
 


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1772
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 05 / 09
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 06 / 20