• الموقع : المجلس الإسلامي العربي .
        • القسم الرئيسي : لغات أخرى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : دیدار علامه حسینی با خاخام بزرگ اروپا در بروکسل .

دیدار علامه حسینی با خاخام بزرگ اروپا در بروکسل

دیدار علامه حسینی با خاخام بزرگ اروپا در بروکسلعلامه سيد محمد على حسینی لبنانى در بروکسل با خاخام بزرگ اروپا "آلبرت گویی گویی" ملاقات کردند و بر ضرورت گفتگو میان ادیان اسلام و یهودیت تاکید نمودند.
علامه حسینی اضافه کردند که اسلام و یهودیت مشترکات زیادی دارند از جمله اینکه هر دو به پروردگار  یگانه و به پیامبری ابراهیم و موسی معتقد هستند. این ادیان همچنین در موضوعات شرعی، پاکیزگی، حلال و حرام ها، روزه، حجاب، نمازهای روزانه، زیانبار دانستن گوشت خوک و مسئولیت های دینی مشترک هستند.
علامه حسینی گفتگوی اسلام و یهودیت را برای ایجاد صلح و استقرار آرامش در جهان یک ضرورت دانستند و تاکید کردند این گفتگو از موضوعات سیاسی موجود در خاورمیانه بسیار مهمتر است. ما باید توجه علمای دینی را به این ضرورت جلب کنیم.
در پایان این ملاقات علامه حسینی به خاخام آلبرت تاکید کردند که ما بعنوان مسلمان عرب و شما نیز بعنوان یهودی عرب که اصالت مغربی دارید سالهای متمادی با آرامش در کنار هم بطور مسالمت زیسته ایم و امروز نیز به این همجواری مسالمت آمیز نیازمندیم.
 


  • المصدر : http://www.arabicmajlis.com/subject.php?id=1696
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 01 / 22
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 02 / 26